אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

זוגיות

index.1.jpgההזדמנות הטובה ביותר להתפתחות אשית נמצאת דווקא בזוגיות שלנו. כאשר תכלית הקשר היא :"זכו שכינה בינהם".כפי שאנו כבר מבינים המשימה המוטלת על כתפינו היא לגלות את אור האהבה האלוקי שמחבק אותנו , אהבה ,  אור הקדוש ברוך הוא, אודות הקשר הזוגי אמרו חז"ל בהסתמך על הפסוק מהתורה : "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו"(בראשית ב' י"ח) - "זכה עזר לא זכה כנגדו , זכו שכינה בינהם"(סוטה י"ז א'). אם נשאל את עצמנו מה יכול להבטיח לנו את הזכיה הגדולה שתזכה אותנו בבני זוג שיהוו לנו עזר, יתברר לנו שאין מדובר כאן בזכיה פשוטה , אלא כוונת חז"ל באומרם "זכו", היתה: "הזדככו", כאשר הזדככנו מהנטיה שלנו לפרש את "הצורך" שלנו בזולת כאהבה , מתוך הכרה שנטיה זו להצטרך לזולת גורמת לנו להשתמש בו לצרכינו האשיים , או במלים אחרות כשאנו צרכים את הזולת אנו אוהבים את עצמנו דרכו, זו היא תנועה של "לא זכה". רק כשנזדכך ונאהב את הזולת מתוך היכולת שלנו להתייחס אליו ולקחת אחריות על הצפיות שלו מאתנו, דבר שלפעמים מחייב אותנו לוותר מעצמינו, רק אז אנחנו מתחילים תהליך של הזדככות עצמית , וכאן יתקיים בנו באופן מידי הכלל : "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"(משלי כ"ז,י"ט).היכולת לוותר על הרצונות האנוכיים שלנו מפגיש אותנו לא רק עם הזולת אלא גם עם האור הגדול של האהבה , "זכו שכינה בינהם". כשאור זה מאיר בבית, הברכה שרויה בכל.

זוגיות

זוגיות במודעות של ימות המשיח.

זוגיות במודעות של ימות המשיח.

כאשר אנחנו מוארים באור הנשמה העולם נראה לגמרי אחרת, סדרי עדיפויות משתנים מקצה לקצה, רגישויות נעלמות ומתגלה אהבה גדולה.
נגן קובץ הורד קובץ
לדעת להיות ביחד - בית רבקה כפ"ח

לדעת להיות ביחד - בית רבקה כפ"ח

איך תיתכן זוגיות המתקיימת כבר ארבעים שנה ועדיין בני הזוג לא מכירים אחד את השניה? האם האישיות שלנו יודעת לאהוב ? מה היא אהבה? ואיזו היא הדרך לממש אותה.
נגן קובץ הורד קובץ
איכויות נשיות - חנוכה ירושלים

איכויות נשיות - חנוכה ירושלים

מהוא המקום הנשי? כיצד תוכלי להתבגר לתוך המקום הנשי? נקודות אור בעולמה של האישה בבית עם בן זוגה וילדיה.
נגן קובץ הורד קובץ
היכולת להתמסר ולקבל.

היכולת להתמסר ולקבל.

כוחה המופלא של האישה כבנאית. האשה זכתה ב "בינה יתירה". היא "בונה" את בעלה. על דרך: "אשה כשרה עושה רצון בעלה", היא עושה את הרצון של בעלה. כוח זה יכול לבוא לידי בטוי בתנאי שתדע להתמסר לקבל אותו כפי שהוא. למרות שממבט ראשון היה ניתן לחשוב שהצורך לקבל מבטא חולשה, מתברר שיכולתה של האשה להתמסר לקבל, מהווה את הכוח הנשי הגדול ביותר.
נגן קובץ הורד קובץ
זוגיות בריאה מתוך דימוי עצמי מתוקן.

זוגיות בריאה מתוך דימוי עצמי מתוקן.

על הפסוק: "והוא ימשול בה" מסביר אחד מזקני החסידים , היא המשל שלו בדרך לאלוקות . , כלומר: המרחק מהלב שלו אל הלב שלה מהווה את המרחק בינו לגילוי שכינה,גילוי ה- "אהבה" , אור הקדוש ברוך הוא. הציפיות הרגשיות שלנו מבני הזוג מהוות מראה מעוותת שאינה מאפשרת לנו לראות את האדם שמולנו , אנחנו מפרשים את בני הזוג דרך ה"פילטר" של הצפיות שלנו מהם. כשנסיר את "הפילטר", לא רק את בני הזוג האמיתי נפגוש אלא גם את האור הגדול של האהבה, "זכו שכינה בינהם".בשיחה שלפנינוכמה דוגמאות הממחישות את הרעיון הנ"ל.
נגן קובץ הורד קובץ
שיעור לחתנים - תשרי התש"ע.

שיעור לחתנים - תשרי התש"ע.

נקודות חשובות להאיר את משמעות הקשר הזוגי בדרך לממש את האהבה באופן של : "זכו שכינה בינהם".
נגן קובץ הורד קובץ
סדנת מבוא לזוגיות - קרית ארבע, אדר ב

סדנת מבוא לזוגיות - קרית ארבע, אדר ב' התשס"ח.

עקרונות בסיסיים שינחו אותנו בדרך לתקשורת בריאה בזוגיות. תכלית הקשר בזוגיות באה לידי ביטוי בהתגלות האהבה. כאשר האהבה מתגלית שורה הברכה בבית ובמשפחה, דבר הבא לידי ביטוי ברעיון : "זכו שכינה ביניהם". אהבה, ראשי תיבות: אור הקדוש ברוך הוא. אהבה בגימטרייא = 13, גימטרייא של המילה אחד. תקשורת נכונה מגלה שאנחנו למעשה אחד. עד הגילוי של : "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". כשאוהבים באמת פוגשים את ה-אלוקים.
נגן קובץ הורד קובץ
האישה שרוצה שבעלה יישאר ב"מונו"

האישה שרוצה שבעלה יישאר ב"מונו"

זוג החי יחד כ-12 שנה. עם השנים מצב בריאות הבעל הולך ומדרדר, כך שהאישה נושאת לבדה בנטל הבית. טיפולים רפואיים רבים עבר בעלה והמסקנה הסופית היא כי סוג של "מונו" נדיר השתלט עליו ואין לו סיכוי לצאת מהמחלה. סיפור מרתק של מערכת סימביוטית סבוכה עד לסוף המפתיע בו למעשה מתברר שהאישה לא רוצה שבעלה יבריא.....
נגן קובץ הורד קובץ
חתנים.

חתנים.

שיעור שנימסר לקבוצת חתנים כהכנה לקראת הקשר הזוגי עם הקמת ביתם החדש. על משמעות הקשר ועל דרכי ההתמודדות ,כפי שהם מוארים לאור פנמיות התורה זו היא תורת החסידות.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד