אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

הורות וילדים

ילדים מהווים את אחד האתגרים הגדולים שלנו בחיים, בדרכנו למצוא נתיב אל ליבם.
מתוך מגמה לנסות ולחנך אותם למען תת להם כלים מתאימים בדרכי התמודדותם עם החיים העומדים לפניהם, ניפגשים אנו עם קשיים לא מעטים, גם כאן ניתנת לנו הזדמנות פז ללמידה.
 
זאת על דרך מאמר חז"ל : "הרבה למדתי מרבותי , ומחברי יותר מרבותי , ומתלמדי יותר מכולם" (תענית ז' א'). כאן אנו פוגשים את מאמר חז"ל : "יותר משעושה הבעל בית עם העני , עושה העני עם בעל הבית"(ויק"ר פל"ד ,רות רבהפ"ה). אף כאן הקשיים הם הזדמנות התפתחותית נפלאה עבורנו ההורים, אין לנו אלא לעמוד משתוממים מול ההכרה: מדוע ילדנו צרכים לסבול על מנת שאנחנו נוכל להתפתח בעבודתנו הפנימית. ממילא נישא תפילה עבורם כדי לשחררם מהחוב המוטל על כתפיהם להיות עבורנו המורים בדרכנו הקשה. עצם הנכונות שלנו לראות את הקשיים באור זה, מביא ברכה והצלחה בקשר שלנו ההורים עם ילדנו.

המקום ממנו נכון לפעול - אשדוד

המקום ממנו נכון לפעול - אשדוד

מקום שמחשבתו של אדם נמצאת שם הוא נימצא. "רצונו של אדם כבודו". מדוע עצות אינן עוזרות? איך לפעול מהמקום הנכון על מנת לראות תוצאות חיוביות להשתדלות שלנו לחנך את ילדינו?
נגן קובץ הורד קובץ
הקשר והאווירה בין ההורים וההשפעה על הילדים - נתניה

הקשר והאווירה בין ההורים וההשפעה על הילדים - נתניה

חשיבותה של דוגמא אישית חיה כתנאי לחשפעה בריאה והצלחה בחינוך הילדים.
נגן קובץ הורד קובץ
אשדוד - חשיבות הסמכות ההורית וחינוך לביטחון

אשדוד - חשיבות הסמכות ההורית וחינוך לביטחון

איך נבצר את הסמכות ההורית וכיצד מהווה הסמכות תנאי הכרחי בעיצוב אשיות הילד.
נגן קובץ הורד קובץ
סמכות הורית כתנאי לבריאות נפשית של הילד - רעננה

סמכות הורית כתנאי לבריאות נפשית של הילד - רעננה

תיאור מקרה, כיצד היעדר סמכות הורית משפיע על התפתחות הילד. ההכרח להיגמל מהתלות הרגשית בדרך להתפתחות אמתית.
נגן קובץ הורד קובץ
להיות הורה בוגר - עמנואל

להיות הורה בוגר - עמנואל

חשיבות היותנו בוגרים כהורים. המשימה הקשה של "לך לך" מבית אביך מחויבת להתממש על מנת שנוכל להיות "הורים מוצלחים" לילדים שלנו. תיאור מקרה מיוחד המבאר את הרעיון .
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד