אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

הורות וילדים

ילדים מהווים את אחד האתגרים הגדולים שלנו בחיים, בדרכנו למצוא נתיב אל ליבם.
מתוך מגמה לנסות ולחנך אותם למען תת להם כלים מתאימים בדרכי התמודדותם עם החיים העומדים לפניהם, ניפגשים אנו עם קשיים לא מעטים, גם כאן ניתנת לנו הזדמנות פז ללמידה.
 
זאת על דרך מאמר חז"ל : "הרבה למדתי מרבותי , ומחברי יותר מרבותי , ומתלמדי יותר מכולם" (תענית ז' א'). כאן אנו פוגשים את מאמר חז"ל : "יותר משעושה הבעל בית עם העני , עושה העני עם בעל הבית"(ויק"ר פל"ד ,רות רבהפ"ה). אף כאן הקשיים הם הזדמנות התפתחותית נפלאה עבורנו ההורים, אין לנו אלא לעמוד משתוממים מול ההכרה: מדוע ילדנו צרכים לסבול על מנת שאנחנו נוכל להתפתח בעבודתנו הפנימית. ממילא נישא תפילה עבורם כדי לשחררם מהחוב המוטל על כתפיהם להיות עבורנו המורים בדרכנו הקשה. עצם הנכונות שלנו לראות את הקשיים באור זה, מביא ברכה והצלחה בקשר שלנו ההורים עם ילדנו.

התנאים הדרושים על מנת לאפשר לילד תהלכי הזדהות עם ההורים

התנאים הדרושים על מנת לאפשר לילד תהלכי הזדהות עם ההורים

"מכל מאורע הוראה" כדרך לשמור על שקט ואיזון מבלי להוציא אותנו מהשלווה. במהלך השיעור ניתנת אפשרות למשתתפות לשאול שאלות כך שנוצרת תנועה המכוונת את השיעור לפי שאלות המשתתפות.
נגן קובץ הורד קובץ
מחיר העצבות.

מחיר העצבות.

הסכנה האורבת לנו כאשר אנו חיים למען הילדים. מדוע לא כדאי שהילדים יהיו מקור השמחה בחיינו? - אהבה אמיתית אין משמעותה להיות זקוקים למה שיש לזולת להציע לנו - אם אנחנו צריכים את הזולת אנחנו לא אוהבים אותו, אלא את עצמינו דרכו. כאשר אנחנו זקוקים לזולת אנחנו למעשה משתמשים בו, אך אף אחד לא אוהב שמשתמשים בו. זוהי אהבה התלויה בדבר או סימביוזה. העבודה היא להיפגש עם האהבה שאינה תלויה בדבר. וביאור קצר במאמר הרבי מסביר כיצד להגיע לאהבה פלאית זו.
נגן קובץ הורד קובץ
סדנת חינוך - כפר חב"ד, ניסן התשס"ח

סדנת חינוך - כפר חב"ד, ניסן התשס"ח

מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. ההורים והאווירה בבית כגורם מרכזי המשפיע על התפתחות הנפשית הבריאה של הילד, והדרך שלנו להתפתח כתוצאה מהתובנות שאנו מקבלים בדרך שלנו להשפיע עליהם.
נגן קובץ הורד קובץ
הילד חסר השמחה וחסר השקט.

הילד חסר השמחה וחסר השקט.

חשיבות מערכת הייחסים שבין ההורים והשפעה על התפתחות הילד, כיצד הדימוי העצמי של ההורים משפיע על התפתחות הנפש אצל הילדים. כאשר ההורים עובדים לשפר את "מקומם" ביחס לעצמם , הדבר משפיעה בדרך ממילא על הילדים. - חשיבות המקום ממנו אנו פועלים.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד