אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

הורות וילדים

ילדים מהווים את אחד האתגרים הגדולים שלנו בחיים, בדרכנו למצוא נתיב אל ליבם.
מתוך מגמה לנסות ולחנך אותם למען תת להם כלים מתאימים בדרכי התמודדותם עם החיים העומדים לפניהם, ניפגשים אנו עם קשיים לא מעטים, גם כאן ניתנת לנו הזדמנות פז ללמידה.
 
זאת על דרך מאמר חז"ל : "הרבה למדתי מרבותי , ומחברי יותר מרבותי , ומתלמדי יותר מכולם" (תענית ז' א'). כאן אנו פוגשים את מאמר חז"ל : "יותר משעושה הבעל בית עם העני , עושה העני עם בעל הבית"(ויק"ר פל"ד ,רות רבהפ"ה). אף כאן הקשיים הם הזדמנות התפתחותית נפלאה עבורנו ההורים, אין לנו אלא לעמוד משתוממים מול ההכרה: מדוע ילדנו צרכים לסבול על מנת שאנחנו נוכל להתפתח בעבודתנו הפנימית. ממילא נישא תפילה עבורם כדי לשחררם מהחוב המוטל על כתפיהם להיות עבורנו המורים בדרכנו הקשה. עצם הנכונות שלנו לראות את הקשיים באור זה, מביא ברכה והצלחה בקשר שלנו ההורים עם ילדנו.

סדנת הורים, מפגש שני.

סדנת הורים, מפגש שני.

חשיבות האוירה בבית והשפעתה על התפתחותם הנפשית של ילדינו. הקשיים של הילדים שלנו כגורם מדרבן לעבודה עצמית של ההורים . ביסוס הסמכות ההורית בשילוב שמאל דוחה וימין מקרבת, בדרך להביא רגיעה בבית .
נגן קובץ הורד קובץ
סדנת הורים, מפגש ראשון.

סדנת הורים, מפגש ראשון.

כללים בסיסיים ותנאים ראשוניים על מנת להבטיח את הצלחתנו במשימת חינוך הילדים. במקביל לעקרונות, מובאות דוגמאות של מצבים אפשריים בהם נוכל להיפגש כהורים מול ילדינו.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד