אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח

באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח

מאמרו הראשון של הרבי עם קבלת הנשיאות בה הוא מגלה לנו את שליחותו כנשיא הדור כיצד להמשיך את עיקר שכינה כאן למטה בעולם. אופן העבודה מקביל לעבודה שהייתה בבית המקדש. ועל דרך הפסוק : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בתוך כל אחד ואחת מישראל. הוראות ברורות של הרבי כיצד להשלים את ייעוד הגאולה וכיצד זה תלוי דווקא בנו.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - 6 - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - 6 - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - 5 - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - 5 - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - 4 - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - 4 - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - 3 - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - 3 - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - 2 - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - 2 - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - מלוקט ו

פדה בשלום נפשי - מלוקט ו' - 770 כפ"ח

ציור מופלא של המימד האלוקי בהם חיו ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון בר יוחאי. מהוא המימד הזה ? ואיך הוא שייך היום לכל אחד מאתנו . בדרך לקבל "פני" משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי י כסלו  - מלוקט ו - 770 כפר חבד

פדה בשלום נפשי י כסלו - מלוקט ו - 770 כפר חבד

התגלות היחידה כתנאי לקבלת הגאולה האמתית והשלמה. ההכרה שהיציאה מהגלות לא תהיה ע"י מלחמה אלא מתוך מנוחה ושלום. איך נוכל להיפגש עם מימיד היחידה בכדי שנפקח את העיניים לקראת הגאולה?
נגן קובץ הורד קובץ
זאת חוקת התורה -1- מלוקט ה -

זאת חוקת התורה -1- מלוקט ה -

ביאור בעניין מצוות פרה אדומה הנקראת "חוקת התורה", איך היא קש...
נגן קובץ הורד קובץ
זאת חוקת התורה -2- מלוקט ה -

זאת חוקת התורה -2- מלוקט ה -

ביאור בעניין מצוות פרה אדומה הנקראת "חוקת התורה", איך היא קשורה דווקא עם משה רבינו,? איך מצווה זו קשורה עם עניין מסירות הנפש והביטול? וכיצד תנועה זו מחברת את האדם עם אלוקות על ידי נתינת הכוח של משה רבינו.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד