אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

תפילה למשה איש האלוקים - הקדמה- מלוקט ה

תפילה למשה איש האלוקים - הקדמה- מלוקט ה

העשירות המיוחדת של משה רבנו, נובעת מעשירות ב"דעת". "דעת עליון" , עשירות זו פועל משה רבנו שתתגלה אצל כל אחד ואחת מישראל.
נגן קובץ הורד קובץ
תפילה למשה איש האלוקים -1- מלוקט ה

תפילה למשה איש האלוקים -1- מלוקט ה

העשירות המיוחדת של משה רבנו,נובעת מעשירות ב"דעת". "דעת עליון" , עשירות זו פועל משה רבנו שתתגלה אצל כל אחד ואחת מישראל.
נגן קובץ הורד קובץ
וידבר אלוקים גו

וידבר אלוקים גו' ספר המאמרים מלוקט ד

החידוש שנעשה במתן תורה אצל : א. נותן התורה, ב. אצל מקבלי התורה, ג. בתורה עצמה. החידוש של הדיבר : "אנכי ה' אלוקך" שנאמר במתן תורה , במאמר זה נתן לנו הקב"ה לא רק את תורתו, אלא את עצמו מסר לנו עם התורה. משמעות הדבר בעבודת האדם כיום לאחר מתן תורה.
נגן קובץ הורד קובץ
גן נעול אחותי כלה - מלוקט ד

גן נעול אחותי כלה - מלוקט ד

לפעול מתוך המוטיבציה האמתית, מתוך ההכרה שהתענוג הוא הכוח המניע. - כיצד עבודת החסיד באה לידי ביטוי בנעילת השער מכול עונג זר, על דרך : "ה' בדד ינחנו ואין עמו א-ל נכר". ובכך נמנעת גם יניקת החיצוניים.
נגן קובץ הורד קובץ
לא תהיה משכלה ועקרה בארצך - תורה אור -

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך - תורה אור -

הדרך להבטיח להגיע לאהבת ה' אינה תלויה ברצוננו ובחיפוש האהבה והיראה. את אהבת ה' נוכל למצוא ב"ארץ העליונה", שם עלינו לחרוש ולזרוע, או אז תצמח אהבה זו מעצמה ותתקבל אצלינו כמתנה, אחרת אף אם נזכה לחוות אהבה ניפלאה זו, נאבד אותה במהרה. העבודה של החרישה והזריעה בדרך להיפגש עם "האור הזרוע לצדיק
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני - מלוקט ו - 2 -

באתי לגני - מלוקט ו - 2 -

עניין עבודת ביהמ"ק בנפש האדם, כיצד האדם הוא מהווה את בית המקדש, ועיקר גילוי אלוקות בגופו. הסבר מדוע עיקר גילוי השכינה בביהמ"ק היה ע"י עבודת הקרבנות, עניינו בעבודת האדם, ולמה דווקא האיתכפיא נעלית יותר מההיתהפכא.
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני - מלוקט ו - 1 -

באתי לגני - מלוקט ו - 1 -

עניין עבודת ביהמ"ק בנפש האדם, כיצד האדם הוא מהווה את בית המקדש, ועיקר גילוי אלוקות בגופו. הסבר מדוע עיקר גילוי השכינה בביהמ"ק היה ע"י עבודת הקרבנות, עניינו בעבודת האדם, ולמה דווקא האיתכפיא נעלית יותר מההיתהפכא.
נגן קובץ הורד קובץ
להבין ענין נרות חנוכה - ספר המאמרים מוגה חלק ו - 2

להבין ענין נרות חנוכה - ספר המאמרים מוגה חלק ו - 2

ההבדל בין נרות חנוכה לנרות שהדליקו בבית המקדש, משמעות האור שהאיר בבית המקדש, מעלתו על האור שהאיר בזמן מסעי בנ"י במדבר. והמעלה המופלאה של אור חנוכה בהקשרה לגילוי משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
להבין ענין נרות חנוכה - ספר המאמרים מוגה חלק ו - 1

להבין ענין נרות חנוכה - ספר המאמרים מוגה חלק ו - 1

ההבדל בין נרות חנוכה לנרות שהדליקו בבית המקדש, משמעות האור שהאיר בבית המקדש, מעלתו על האור שהאיר בזמן מסעי בנ"י במדבר. והמעלה המופלאה של אור חנוכה בהקשרה לגילוי משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - שיעור אחרון

פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - שיעור אחרון

ביאור מפורט בסדר העבודה בדרך לגלות בעצמינו את מימד עצם הנשמה. בעקבות גילוי זה תהא היציאה מהגלות ללא מלחמה, או ככותרת המאמר : "פדה בשלום נפשי".
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד