אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - שיעור 2

פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - שיעור 2

ביאור מפורט בסדר העבודה בדרך לגלות בעצמינו את מימד עצם הנשמה. בעקבות גילוי זה תהא היציאה מהגלות ללא מלחמה, או ככותרת המאמר : "פדה בשלום נפשי".
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - מלוקט ו

פדה בשלום - גילוי עצם הנשמה - מלוקט ו

ביאור מפורט בסדר העבודה בדרך לגלות בעצמינו את מימד עצם הנשמה. בעקבות גילוי זה תהא היציאה מהגלות ללא מלחמה, או ככותרת המאמר : "פדה בשלום נפשי".
נגן קובץ הורד קובץ
והיה ביום ההוא יתקע...מלוקט ו - שיעור שני

והיה ביום ההוא יתקע...מלוקט ו - שיעור שני

במאמר זה מבאר הרבי את ייחודו של השופר הגדול שישמע לעתיד לבוא / וכבר נשמע , כפי שמתבאר מתוך המאמר. האופן שבו השופר מעורר אף את האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, זאת ע"י שמגלה ביהודי את הקשר העצמי שלו עם בוראו.
נגן קובץ הורד קובץ
והיה ביום ההוא יתקע...מלוקט ו - שיעור ראשון

והיה ביום ההוא יתקע...מלוקט ו - שיעור ראשון

במאמר זה מבאר הרבי את ייחודו של השופר הגדול שישמע לעתיד לבוא / וכבר נשמע , כפי שמתבאר מתוך המאמר. האופן שבו השופר מעורר אף את האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, זאת ע"י שמגלה ביהודי את הקשר העצמי שלו עם בוראו.
נגן קובץ הורד קובץ
אני לדודי ודודי לי ספר המאמרים מלוקט ד - שיעור 2

אני לדודי ודודי לי ספר המאמרים מלוקט ד - שיעור 2

ביאור בעניין גילוי י"ג מידות הרחמים המאירים בחודש אלול , ע"פ ההסבר של האדמו"ר הזקן מלקוטי תורה, "משל למלך שיוצא לשדה".... ומקבל את כל מי שרוצה לבוא אליו בסבר פנים יפות ומראה לו פנים שוחקות.
נגן קובץ הורד קובץ
אני לדודי ודודי לי ספר המאמרים מלוקט ד - שיעור 1

אני לדודי ודודי לי ספר המאמרים מלוקט ד - שיעור 1

ביאור בעניין גילוי י"ג מידות הרחמים המאירים בחודש אלול , ע"פ ההסבר של האדמו"ר הזקן מלקוטי תורה, "משל למלך שיוצא לשדה".... ומקבל את כל מי שרוצה לבוא אליו בסבר פנים יפות ומראה לו פנים שוחקות.
נגן קובץ הורד קובץ
גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור מסכם.

גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור מסכם.

מאמר ניפלא בו מצייר הרבי את העולם כפי שיראה בגאולה האמתית והשלימה. במאמר זה מבאר הרבי בהרחבה את משמעות ייחוד שם י-ה-ו-ה בשם אלוקים , כפי שהתגלה בבית ראשון ושני ומכאן ממשיך לתאר ייחוד זה כפי שיתגלה בגאולה האמתית והשלימה.
נגן קובץ הורד קובץ
גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור שני

גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור שני

מאמר ניפלא בו מצייר הרבי את העולם כפי שיראה בגאולה האמתית והשלימה. במאמר זה מבאר הרבי בהרחבה את משמעות ייחוד שם י-ה-ו-ה בשם אלוקים , כפי שהתגלה בבית ראשון ושני ומכאן ממשיך לתאר ייחוד זה כפי שיתגלה בגאולה האמתית והשלימה.
נגן קובץ הורד קובץ
גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור ראשון

גדול יהיה כבוד הבית - סה"מ מלוקט ד - כפרר חב"ד - שיעור ראשון

מאמר ניפלא בו מצייר הרבי את העולם כפי שיראה בגאולה האמתית והשלימה. במאמר זה מבאר הרבי בהרחבה את משמעות ייחוד שם י-ה-ו-ה בשם אלוקים , כפי שהתגלה בבית ראשון ושני ומכאן ממשיך לתאר ייחוד זה כפי שיתגלה בגאולה האמתית והשלימה.
נגן קובץ הורד קובץ
וספרתם לכם תרצב - כפר חבד - שיעור שני

וספרתם לכם תרצב - כפר חבד - שיעור שני

המשך המאמר המקורי בו מבאר האדמור הרייץ את סדר העבודה בתיקון המידות, מתוך ההכרה כי המוח שליט על הלב. הדרך המוארת להתגבר על פחדים וחרדות מיותרות , כאתגר בדרך לממש את הפסוק : "אודך ה' כי אנפת בי".
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד