אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

וספרתם לכם תרצב - כפר חבד - שיעור ראשון

וספרתם לכם תרצב - כפר חבד - שיעור ראשון

המאמר המקורי בו מבאר האדמור הרייץ את סדר העבודה בתיקון המידות, מתוך ההכרה כי המוח שליט על הלב. הדרך המוארת להתגבר על פחדים וחרדות מיותרות , כאתגר בדרך לממש את הפסוק : "אודך ה' כי אנפת בי".
נגן קובץ הורד קובץ
גל עיני ואביטה - כפ"ח

גל עיני ואביטה - כפ"ח

ביאור על שני הפסוקים הרומזים על ל"ג בעומר. א. "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". ב. "עד הגל הזה". הקשר בינהם כיצד הם מבטאים את עניינו של רשב"י. ומהיא העבודה המתבקשת מהבנות אלה.
נגן קובץ הורד קובץ
סוד ל"ג בעומר - אור חיה

סוד ל"ג בעומר - אור חיה

הדרכה נוספת לאור מאמרו המוגה של הרבי "גל עיני" מתוך ספר המאמרים מוגה חלק ה, כיצד ומה עלינו לפעול עם עצמינו בדרך לפקיחת העיניים ולגלות את מציאות משיח בעולם. כיצד רשב"י נותן לנו את ה-"זהר" שלו ע"י שאנו מקיימים מצווה "קטנה" אחת.
נגן קובץ הורד קובץ
כח ניסן התוועדות כפר חבד

כח ניסן התוועדות כפר חבד

התבוננות במשמעות שיחת הרבי מכח ניסן בעניין "עשו כל אשר ביכולתכם", באופן של "אורות דתוהו בכלים דתיקון" לקבל פני משיח. מהיא העבודה הנדרשת מאיתנו על מנת לקבל פני משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
שער הייחוד והאמונה -שיעור ראשון.

שער הייחוד והאמונה -שיעור ראשון.

הכוח הדוחף אותנו לפעול הוא התענוג. האישיות שלנו רגילה להשיג את התענוג דרך חמשת החושים , דרכם היא יוצרת את הקשר עם המציאות שמסביב. אך מכיוון שהעולם "מעלים" על החיות האלוקית שמהווה אותו, אין ביכולת האישיות מצד עצמה להגיע אל התענוג האמיתי המגיע אל האדם על ידי הקשר עם האור האלוקי שמהווה את המציאות. בכדי להורות לנו את הדרך כיצד להתקשר עם מימד זה, כתב לנו האדמו"ר הזקן את שער הייחוד והאמונה.
נגן קובץ הורד קובץ
ואתה תצוה - ספר המאמרים מלוקט ו

ואתה תצוה - ספר המאמרים מלוקט ו' - שיעור שלישי ואחרון.

שתי הדרגות שבגילוי עצם הנשמה. הראשונה: דרגת "מזלייהו חזי". והשניה : "עצם הנשמה". בדרגת עצם הנשמה ישנה חלוקה לשתי דרגות של גילוי. א. הגילוי שהיה בזמן מרדכי: גילוי עצם הנשמה, אך כמציאות נפרדת מציור כוחות הנפש. ב. על ידי כתית של "זמן הרחבה" , מתגלית עצם הנשמה כפי שהיא חודרת את הכוחות הגלויים של הנפש. יכולת זו מגיעה בגלל הקשר העצמי של דרגה זו עם עמות ומהות אין סוף. גילוי מימד זה מהווה את "פקיחת העיניים" וקבלת פני משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
ואתה תצווה - ספר המאמרים מלוקט ו - שיעור שני

ואתה תצווה - ספר המאמרים מלוקט ו - שיעור שני

מרדכי בדורו כמשה בדורו, רועה האמונה. מרדכי פעל בעם ישראל חיבור עם אלוקות בדרגה נעלית יותר מאשר החיבור שפעל משה רבינו במעמד הר סיני.הדרגות השונות של חיבור עם אלוקות אותם פועל משה בעם ישראל בדורות השונים, מבטא דרגות שונות של גילוי הנשמה בתוך היהודי. ההבחנה בין דרגת הנשמה :"מזליהו חזי" לבין דרגת:"עצם הנשמה" וב"עצם הנשמה" גופא , גילוי שתי דרגות אחת מעל השניה. כיצד ישראל שותפים בעבודה זו של גילוי עצמות אין סוף.
נגן קובץ הורד קובץ
ואתה תצווה - ספר המאמרים מלוקט ו - שיעור ראשון.

ואתה תצווה - ספר המאמרים מלוקט ו - שיעור ראשון.

משה רבינו הוא המחבר את עם ישראל להיות בצוותא עם עצמות אין סוף. הכוח שמתווסף אצל משה מעם ישראל כהמשך לחיבור שמשה מחבר אותנו עם האמונה בדרגה של עצם הנשמה. - "שש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו", בנ"י עוזרים למשה ע"י עבודתם לגלות אצלו את המימד של "אנוכי".
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני חלק אחרון

באתי לגני חלק אחרון

ההכנה לתפילה , הביטול של לפני התפילה לאומת הביטול אליו מגעים בתפילה. איך ההכנה של "אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש", מהווה הכנה לתפילה. ביאור נוסף על משמעות עבודת הקרבנות בנפש.
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני - שיעור שלישי.

באתי לגני - שיעור שלישי.

מה היא המעלה שבקורבנות? שדווקא על ידי עבודה זו מגלים את עיקר השכינה. סעף ח ואילך.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד