אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

באתי לגני -חלק שני.

באתי לגני -חלק שני.

בסידרת ההמשכים של "באתי לגני" מבהיר הרבי את העבודה הנדרשת בנפש האדם על מנת להפוך את גופינו לבית מקדש ולאפשר לנשמתנו שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, להאיר בבית המקדש הפרטי שלנו, אור שיאיר החוצה עד שיאיר את העולם כולו.
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני - שיעור ראשון

באתי לגני - שיעור ראשון

בסידרת ההמשכים של "באתי לגני" מבהיר הרבי את העבודה הנדרשת בנפש האדם על מנת להפוך את גופינו לבית מקדש ולאפשר לנשמתנו שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, להאיר בבית המקדש הפרטי שלנו, אור שיאיר החוצה עד שיאיר את העולם כולו.
נגן קובץ הורד קובץ
פדה בשלום נפשי - י כסלו תשנב - ספר המאמרים מוגה.

פדה בשלום נפשי - י כסלו תשנב - ספר המאמרים מוגה.

הדרך בה יש ללכת, על מנת לנצח את הגלות. הכוחות הנעלמים הקיימים בנו והדרך להשתמש בהם. ניצוח המלחמה יהיה מתוך שלום, ולא מתוך מלחמה.
נגן קובץ הורד קובץ
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה

מאמר המבאר את המוטיבציה היחידה המותרת שאפשר לפעול עימה. כיצד כל מוטיבציה אחרת מביאה עימה מבול. הדרך לתקן זאת במידה ונקלענו ללב הסערה.
נגן קובץ הורד קובץ
אני לדודי ודודי לי - ספר המאמרים מוגה - תש"נ.

אני לדודי ודודי לי - ספר המאמרים מוגה - תש"נ.

במאמר זה מבאר הרבי את הקשר של היהודי עם העצמות. ואיך יהודי מוסיף במדרגה של י"ג מידות הרחמים.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד