אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

התמודדות אישית

הקשיים איתם אנו נפגשים בחיי היום יום מגיעים ע"מ לתת לנו הזדמנות להתפתח בעבודת המודעות הפנימית שלנו. דוד המלך אומר בתהלים : "נתת ליראך נס להתנוסס", הנסיון מהווה הזדמנות להתנוסס, כלומר להתעלות לדרגת מודעות גבוהה יותר. או במלים אחרות : הנסיון נועד להסב את תשומת לבנו לטעות בגישה שלנו אל החיים , וכל מטרת הקושי נועדה להסב את תשומת לבנו לטעות שבהתיחסותנו אל החיים.

הקושי מהווה איתות של ההשגחה האלוקית האוהבת, כאומרת : בני היקר אנא שים לב לטעות בהתייחסות שלך , אנא תקן דרכך. בשיחות המוקלטות ובמאמרים הכתובים תוכלו לפגוש את הרעיון הזה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום, וזאת על פי גישת הבעל שם טוב הקדוש : "מכול מאורע הוראה". סוד ה-"השגחה הפרטית".

שיחות - "התמודדות אישית".

עוד בעניין הסוד של הכוחות הנעלמים.

עוד בעניין הסוד של הכוחות הנעלמים.

לדעת לגלות ואיך להשתמש בכוחות הנעלמים, התבוננות במהות הכוחות ושורשם לאור המאמרים המוגים פדה בשלום נפשי תשנ"ב.
נגן קובץ הורד קובץ
"הסוד הגדול" - אין פתרון לבעיות, יש לגלות שכלל אינן קיימות.

"הסוד הגדול" - אין פתרון לבעיות, יש לגלות שכלל אינן קיימות.

גירוש אדם הראשון מגן עדן, לא היה גירוש מטריטוריה אחת לאחרת. משמעות הגירוש היא הסתלקות הגילוי האלוקי מהארץ לרקיע. משמעות שינוי התודעה שהתרחש אצל אדם הראשון, המעברלתודעה שהביאה את המצב של "בזיעת אפך תאכל לחם". הדרך לתיקון התודעה, עדשנגיע למצב נעלה יותר אףמהמצב שהיה קודם החטא. לדעת לגלות ואיך להשתמש בכוחות הנעלמים, התבוננות במהות הכוחות ושורשם לאור המאמרים המוגים פדה בשלום נפשי תשנ"ב.
נגן קובץ הורד קובץ
דאגות פרנסה, שלום בית?

דאגות פרנסה, שלום בית?

הדרך היחידה לפיתרון לאור תורת הבעש"ט המבארת את ההתמודדות עם המבול. המוטיבציה היחידה הדוחפת לפעולה, שמאפשרת ומבטיחה ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ביאור מופלא לאור תורת הבעל שם טוב, על הדרך בה אפשר להתמודד עם "המבול" = בילבולהנובע מטירדות היום יום, פרנסה, שלום בית, חינוך, בריאות וכו'.
נגן קובץ הורד קובץ
הכוחות המופלאים שקיבלנו משבתות בראשית ונוח וכיצד ננצל אותם.

הכוחות המופלאים שקיבלנו משבתות בראשית ונוח וכיצד ננצל אותם.

מה הם התנאים שיבטיחו לנו את הברכה וההצלחה במעשה ידינו, בפרנסה, במציאת בני הזוג, בשמירת הזוגיות, בבריאות וכו'.
נגן קובץ הורד קובץ
להמליך את הבורא על עולמינו הפנימי

להמליך את הבורא על עולמינו הפנימי

ללמוד להפעיל את הכוחות העצמיים הנעלמים שבנו, בדרך להמליך בפועל את בוראינו על עולמינו הפנימי ובחלקינו בעולם.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד