אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

התמודדות אישית

הקשיים איתם אנו נפגשים בחיי היום יום מגיעים ע"מ לתת לנו הזדמנות להתפתח בעבודת המודעות הפנימית שלנו. דוד המלך אומר בתהלים : "נתת ליראך נס להתנוסס", הנסיון מהווה הזדמנות להתנוסס, כלומר להתעלות לדרגת מודעות גבוהה יותר. או במלים אחרות : הנסיון נועד להסב את תשומת לבנו לטעות בגישה שלנו אל החיים , וכל מטרת הקושי נועדה להסב את תשומת לבנו לטעות שבהתיחסותנו אל החיים.

הקושי מהווה איתות של ההשגחה האלוקית האוהבת, כאומרת : בני היקר אנא שים לב לטעות בהתייחסות שלך , אנא תקן דרכך. בשיחות המוקלטות ובמאמרים הכתובים תוכלו לפגוש את הרעיון הזה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום, וזאת על פי גישת הבעל שם טוב הקדוש : "מכול מאורע הוראה". סוד ה-"השגחה הפרטית".

שיחות - "התמודדות אישית".

עבודת הנסיונות - העבודה הפנימית עם עצמינו בביסוס הדימוי העצמי החסידי.

עבודת הנסיונות - העבודה הפנימית עם עצמינו בביסוס הדימוי העצמי החסידי.

חשיבות תחישות השליחות בתפקוד היום יומי. ההתבוננות הנכונה בכדי להאיר את עולמינו בדרך לתיקון הדמוי העמי שלנו. ההכרה בתחושת השליחות מביאה בסוף התהליך עד המצב ששלוחו של אדם כמותו. - דימוי עצמי מתוקן כתנאי לעמידה בנסיון
נגן קובץ הורד קובץ
חשיבות המקום ממנו אנו פועלים והקשר עם עבודת הנסיונות.

חשיבות המקום ממנו אנו פועלים והקשר עם עבודת הנסיונות.

ההתיחסות הנכונה אל הקשיים איתם אנו נפגשים לאור ההכרה שקשיים אלה הם נסיונות, משמעות הנסיון. לאיזה צורך הוא הגיע , והדרך המבטיחה כיצד להתמודד עם הנסיון על מנת להתנוסס ממנו.
נגן קובץ הורד קובץ
 הזכרון כדרך להכנס אל הגאולה.

הזכרון כדרך להכנס אל הגאולה.

מאז יציאת מצרים יהודי מתקיים בעולם באופן אל טבעי, למרות שבמשך כל הדורות עומדים עלינו לכלותנו . - עם ישראל כבשה בן שבעים זאבים , בדרך הטבע הכבשה מזמן היתה נטרפת, העובדה שעם ישראל קיים והזאבים נגמרו מזמן , עובדה זו מבטאה הוכחה לכך שיהודי הוא למעלה מהטבע. כיצד נשתמש בהכרה זו על מנת להתגבר על הקשיים איתם אנו נפגשים בזוגיות , בחינוך , בפרנסה וכו'.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד