אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

התמודדות אישית

הקשיים איתם אנו נפגשים בחיי היום יום מגיעים ע"מ לתת לנו הזדמנות להתפתח בעבודת המודעות הפנימית שלנו. דוד המלך אומר בתהלים : "נתת ליראך נס להתנוסס", הנסיון מהווה הזדמנות להתנוסס, כלומר להתעלות לדרגת מודעות גבוהה יותר. או במלים אחרות : הנסיון נועד להסב את תשומת לבנו לטעות בגישה שלנו אל החיים , וכל מטרת הקושי נועדה להסב את תשומת לבנו לטעות שבהתיחסותנו אל החיים.

הקושי מהווה איתות של ההשגחה האלוקית האוהבת, כאומרת : בני היקר אנא שים לב לטעות בהתייחסות שלך , אנא תקן דרכך. בשיחות המוקלטות ובמאמרים הכתובים תוכלו לפגוש את הרעיון הזה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום, וזאת על פי גישת הבעל שם טוב הקדוש : "מכול מאורע הוראה". סוד ה-"השגחה הפרטית".

שיחות - "התמודדות אישית".

"ושכנתי בתוכם".

"ושכנתי בתוכם".

המשימה שלנו בדרך לממש את שליחותנו היא לגלות את האור הגדול והנפלא, אור האהבה = אור הקדוש ברוך הוא. מתוך הכרה שברכה במעשה ידנו תלויה בגילוי השכינה בתוך בית המקדש הפרטי שלנו. ההצלחה אינה תלויה בכישורים שלנו שהרי "לא לחכמים לחם ולא לגיבורים חיל", אלא ברכת ה' היא תעשיר!
נגן קובץ הורד קובץ
אתה תצווה - חלק אאתה תצווה - חלק א

אתה תצווה - חלק אאתה תצווה - חלק א'.

העבודה בנפש אותה עלינו לפעול בדרך לגלות את המימד האלוקי הניפלא המכונה : "גילוי העצמות" או לחילופין גילוי המימד של :מוחין בטהרה". ההיתעצמות המחודשת שלנו עם האלוקות הקיימת בתוכנו, המקבילה לגילוי מימד המשיח הקיים בכול אחד מאיתנו. הדרך לגלות את הגאולה שקיימת כבר בעולם, עוברת דרך גילוי מימד המשיח שבתוכינו.
נגן קובץ הורד קובץ
אתה תצווה - חלק ב

אתה תצווה - חלק ב'.

המשך לחלק א' - ביאור העבודה הפנימית בנפש הנדרשת בדרך להביא גאולה לעולם.
נגן קובץ הורד קובץ
סוד הביטחון הקיומי.

סוד הביטחון הקיומי.

הסוד הגדול שרק דרכו אפשר להשיג ביטחון קיומי מוחלט. משמעות הרעיון של: "ליהנות מסעודתו של אותו רשע", הסיבה שבעטיה נגזרה הגזירה ע"י האחשורוש, וכיצד הגזירה מהווה מסר אלוקי עבורנו לפנות לכיוון שיבטיח קיום בטוח.
נגן קובץ הורד קובץ
סוד הרוצא ושוב.

סוד הרוצא ושוב.

דרך מופלאה להתגבר על האיום שלנו מהתמודדות עם העולם. ההכרה בכך שהגולה היא בעצמה ארבע חמישיות של גאולה וכל שעלינו - לפעול הוא : לגלות ב-"גולה" , את ה- "א". הדרך הנכונה להיות "מחוברים" עם המציאות איתה אנו נפגשים היא ע"י המשכת וגילוי החיות הנעלמה בתוך המציאות האפורה.
נגן קובץ הורד קובץ
דימוי עצמי חסידי.

דימוי עצמי חסידי.

ההכרה שכוחות הנפש שלנו עם כל האיכויות שלהם הם למעשה כוחות אלוקיים שמתגלמים בנו. ולאידך לא נוכל להפחית מערכם מכיוון שאלה הם כוחות אלוקיים. ובפרט כשאנו מודעים לתכלית שליחותינו , כמה חשיבות נייחס לנוכחות שלנו כאן בעולם.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד