אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

תרומה- "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

שם מלא*:
סכום תרומה*:
סוג כרטיס*:
מספר כרטיס*:
3 ספרות אחרונות בגב בכרטיס*:
ת.ז*:
"בשמחה" בית מדרש למודעות ליובאוויטש bmmudaut@gmail.com
0527073314
0547702671
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד