אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

חסידות

מקובל מפי זקני החסידים שכאשר הרבי אומר מאמר הוא נימצא במצב ש : "שכינה מדברת מגרונו". לפני המאמר יש ניגון הכנה לקראת המאמר, קהל החסידים קם על רגליו, והרבי כורך מטפחת על ידו ובעיניים עצומות כשהוא יושב במקומו הוא אומר את המאמר מתוך דבקות, בחיות ומנגינה מיוחדת.

המאמר מתבסס בד"כ על פסוק או מאמר חז"ל, ההולך ומתבאר בעמקות מופלאה לאור פנמיות התורה. כך שופך הרבי על ידי המאמר אור חדש על רעיון אלוקי שהיה גנוז עד לרגע אמירת המאמר.

ישנם מאמרים ארוכים שנאמרו כסדרת המשכים בכמה פעמים, ישנם כאלה שהרבי היה אומר אותם בזמנים מסוימים, כמו בחגים, ימי זיכרון וכך בכול שנה היה הרבי מאיר היבט נוסף של הרעיון אותו התחיל לפתח ולגלות מהמאמר הראשון.

מאמרים בחסידות

וידעת היום והשבות אל לבבך - תרצ"ב - 770 כפ"ח

וידעת היום והשבות אל לבבך - תרצ"ב - 770 כפ"ח

למה לא מספיק להבין את הבעיה על מנת שנוכל להתגבר עליה? כיצד נוכל לפעול על מנת לממש את הבנותינו בחיי היום יום. מאמר המבטא רעיון עמוק וניפלא מתוך ספר המאמרים של הרבי הריי"ץ תרפ"ז.
נגן קובץ הורד קובץ
אני לדודי ודודי לי - מוגה ג

אני לדודי ודודי לי - מוגה ג' - 770 כפ"ח

במה מתבטאת המעלה של תקיעת השופר בחודש אלול על פני תקיעת השופר של ראש השנה?
נגן קובץ הורד קובץ
גל עיני - ספר המאמרים מוגה ה

גל עיני - ספר המאמרים מוגה ה' - 770 כפ"ח

ההכרה שביכולת כל אחד, גם אם הוא ברמתו של בן 5 למיקרא , להגיע לייחודים הגבוהים של הארי הקדוש ואף למעלה יותר, היא תנאי לפקיחת העיניים.
נגן קובץ הורד קובץ
דבר אל בנ"י קדושים תהיו - מלוקט ה - 770 כפ"ח - תשע"א

דבר אל בנ"י קדושים תהיו - מלוקט ה - 770 כפ"ח - תשע"א

השייכות של כל אחד מאיתנו לדרגת הקדושה המופלאה ביותר עד לנקודת העצמות. כיצד מימד זה זמין דווקא אצל "אביוני אדם"? ציור מואר המתאר את השייכות שלנו למימד האלוקי של המשיח , כיצד נגלה אותו בתוכנו?
נגן קובץ הורד קובץ
אתה תצוה, מוגה ו

אתה תצוה, מוגה ו' , שיעור אחרון - 770 כפ"ח.

משה רבינו הוא זה שמחבר בצוותא כל יהודי עם הקב"ה. מה על היהודי לפעול ע"מ לאפשר למשה רבינו את עבודתו בשלימות?
נגן קובץ הורד קובץ
אתה תצוה, מוגה ו

אתה תצוה, מוגה ו' , שיעור שלישי - 770 כפ"ח.

משה רבינו הוא זה שמחבר בצוותא כל יהודי עם הקב"ה. מה על היהודי לפעול ע"מ לאפשר למשה רבינו את עבודתו בשלימות?
נגן קובץ הורד קובץ
אתה תצוה, מוגה ו

אתה תצוה, מוגה ו' , שיעור שני - 770 כפ"ח.

משה רבינו הוא זה שמחבר בצוותא כל יהודי עם הקב"ה. מה על היהודי לפעול ע"מ לאפשר למשה רבינו את עבודתו בשלימות?
נגן קובץ הורד קובץ
ואתה תצוה, מוגה ו

ואתה תצוה, מוגה ו' , שיעור ראשון - 770 כפ"ח.

משה רבינו הוא זה שמחבר בצוותא כל יהודי עם הקב"ה. מה על היהודי לפעול ע"מ לאפשר למשה רבינו את עבודתו בשלימות?
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח שיעור שלישי.

באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח שיעור שלישי.

מאמרו הראשון של הרבי עם קבלת הנשיאות בה הוא מגלה לנו את שליחותו כנשיא הדור כיצד להמשיך את עיקר שכינה כאן למטה בעולם. אופן העבודה מקביל לעבודה שהייתה בבית המקדש. ועל דרך הפסוק : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בתוך כל אחד ואחת מישראל. הוראות ברורות של הרבי כיצד להשלים את ייעוד הגאולה וכיצד זה תלוי דווקא בנו.
נגן קובץ הורד קובץ
באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח שיעור שני

באתי לגני מוגה ו - 770 כפ"ח שיעור שני

מאמרו הראשון של הרבי עם קבלת הנשיאות בה הוא מגלה לנו את שליחותו כנשיא הדור כיצד להמשיך את עיקר שכינה כאן למטה בעולם. אופן העבודה מקביל לעבודה שהייתה בבית המקדש. ועל דרך הפסוק : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בתוך כל אחד ואחת מישראל. הוראות ברורות של הרבי כיצד להשלים את ייעוד הגאולה וכיצד זה תלוי דווקא בנו.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד