אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

משיח וגאולה

לאור הודעתו של הרבי מליובביץ' כי ישנו כבר גילוי של משיח בעולם(תורת מנחם פרשת וירא ה'תשנ"ב),ולאור ההוראה שלו מ-כח' ניסן תנש"א , לטכס עצה איך ומה לעשות בכדי לפעול כבר את העניין של : "קבלת פני משיח", הדגש הוא על קבלת פני משיח. מכיון שאף אחד לא יביא משיח, אין צורך לפעול להביא אותו היות שהוא כבר כאן. המשימה היחידה שנשארה לנו היא "לקבל" פני משיח, אותו משיח שנמצא כבר בינינו משנת התשנ"א, השנה בה הודיע הרבי שכבר ישנו גילוי משיח.
בשיחות אלה נברר את הרעיון שמשיח כבר ביננו - וכן מה וכיצד עלינו לפעול בכדי לפקוח את העיניים על מנת שנראה אותו , או במלים אחרות מה עלינו לפעול בכדי לקבל את פניו.

שיחות - "משיח וגאולה"

קרית מלאכי - ואתה תצווה

קרית מלאכי - ואתה תצווה

הקשר בין משה רבינו לעם ישראל, מה פועל משה בישראל ומה מוסיפים ישראל במשה? כיצד העניין שייך לנו?
נגן קובץ הורד קובץ
אור חיה - בשלח - י - י"א שבט.

אור חיה - בשלח - י - י"א שבט.

מדוע אולץ עם ישראל ללכת מסע של אחד עשר יום במשך ארבעים שנה? מה היא ההוראה עבורנו בתקופה זו של ימות המשיח?
נגן קובץ הורד קובץ
אור חיה - יתרו - כ"ב שבט

אור חיה - יתרו - כ"ב שבט

מעלת הרבנית וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בהשלמת העבודה לקראת הגאולה האמתית והשלמה.
נגן קובץ הורד קובץ
מודעות- י"א שבט

מודעות- י"א שבט

יום קבלת הנשיאות ע"י הרבי מה"מ. המשמעות עבורנו כיום בדרך לקבל פני משיח.
נגן קובץ הורד קובץ
אור חיה- בא אל פרעה י

אור חיה- בא אל פרעה י' שבט התשעג

למה פחד משה להיכנס אל פרעה? מה יש לנו ללמוד מההוראה בא אל פרעה? כיצד קשור מפגש זה עם הגאולה השלמה?
נגן קובץ הורד קובץ
אור חיה - לנצח את המלחמה מתוך מנוחה

אור חיה - לנצח את המלחמה מתוך מנוחה

סודות נפלאים על משמעות החיים, כפי שמתגלים מתוך מאמרים ושיחות של הרבי לקראת החגים.
נגן קובץ הורד קובץ
ההליכה בנפש לתודעה של מוחין בטהרה - נתניה

ההליכה בנפש לתודעה של מוחין בטהרה - נתניה

למה צם ר' זירא 100 תעניות לפני שלמד את התלמוד הירושלמי? איך זה קשור עם הסוד של נהר דינור? - בדרך ל"רמת תודעה של גאולה"..
נגן קובץ הורד קובץ
תיקון הבדידות - נתניה

תיקון הבדידות - נתניה

עוד בעניין תיקון הבדידות. בדרך לגלות את האהבה ויחד עם הגילוי הניפלא לפקוח את העיניים ןלפגוש את הגאולה.
נגן קובץ הורד קובץ
"לקבל" את עצמי באהבה - אור חיה

"לקבל" את עצמי באהבה - אור חיה

בין "לקבל את עצמי" ל - "לאהוב את עצמי". התבוננות בהוראה : "לחשוב אודות היחידה, ולהתנהג בהתאם לכוחות היחידה", (פדה בשלום נפשי, מוגה ו').
נגן קובץ הורד קובץ
לגלות את מימד ה-"פלא"  בגולה - אור חיה תשעא

לגלות את מימד ה-"פלא" בגולה - אור חיה תשעא

הבנת משמעות תוכן הגאולה מתוך התבוננות בשמה. מה המשמעות להכניס את האל"ף בתוך הגולה? שלושת המימדים של האות אל"ף, כפי שהם במציאות העולם וכפי שהם מתבטאים בנפש האדם.
נגן קובץ הורד קובץ
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד