אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

גלריית וידאו

משיח כבר בא והוא כבר גם היתגלה, המשימה היחידה שנותרה היא "לקבל את פניו", שיחה קצרה לאור תורתו של משיח
ההכרה במציאות משיח בעולם ובראש ובראשונה בתוך כל אחד ואחת מאיתנן
משמעות היום הגדול ג תמוז. יום התגלות העצם שלמעלה מגילויים. איך לפקוח את העיניים לגילוי המשיח.
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד